TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2013
NHANH NHẤT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT

**********

Để nhận điểm thi vào lớp 10 các trườngTHPT trực thuộc tỉnh Nam Định năm 2013,tự động qua SMS nhanh và chính xác nhất từ Sở GD&ĐT.Hãy soạn tin:

HSM 25 SốBáoDanh gửi 8785

Với 25 là Mã Tỉnh của Nam Định.Ví Dụ Thí sinh có Sbd 12345.Soạn tin:

HSM 25 12345 gửi 8785


<Chú ý: Tin nhắn hợp lệ chỉ theo cấu trúc như hướng dẫn ở trên, không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi soạn tin>


Điểm thi vào lớp 10 TGDTX Tp NamĐịnh tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT An Phúc tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT DL Giao Thuổ tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT DL Hoàng Diệu tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT DL Hải Hậu tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT DL Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT DL Phan Bội Châu tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT DL Trần Nhật Duật tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT DL Trần Quang Khải tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT DL Xuân Trường tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT DL ý Yên tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT DLNguyễn Công Trứ tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Giao Thuổ A tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Giao Thuổ B tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Giao Thuổ C tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Hoàng Văn Thụ tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Hải Hậu A tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Hải Hậu B tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Hải Hậu C tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Lê Quý Đôn tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Lý Tự Trọng tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Lương Thế Vinh tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Mỹ Lộc tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Mỹ Tho tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Nam Trực tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Nghĩa Hưng A tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Nghĩa Hưng B tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Nghĩa Hưng C tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Nguyễn Bính tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Nguyễn Du tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Nguyễn Khuyến tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Nguyễn Trãi tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Nguyễn Trường Thuý tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Nguyễn Đức Thuận tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Ngô Quyền tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Phạm Văn Nghị tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Quất Lâm tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Thịnh Long tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Trần Hưng Đạo tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Trần Nhân Tông tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Trần Quốc Tuấn tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Trần Văn Bảo tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Trần Văn Lan tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Trực Ninh A tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Trực Ninh B tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Tư thục Quang Trung tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Tư thục Đoàn Kết tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Tống Văn Trân tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Xuân Trường A tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Xuân Trường B tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Xuân Trường C tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 THPT Đại An tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX ý Yên B tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX A Trực Ninh tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX B Trực Ninh tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX Giao Thuổ tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX H. Vụ Bản tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX Hải Cường tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX Liên Minh tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX Mỹ Lộc tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX Nghĩa Tân tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX Nguyễn Hiền tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX Trần Phú tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX Vũ Tuấn Chiêu tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX Xuân Trường tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX Yên Chính tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX huyện Nam Trực tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTGDTX ý Yên A tỉnh Nam Định 2013
Điểm thi vào lớp 10 TTKTTH-HN-DN NĐ tỉnh Nam Định 2013


diem thi vao 10 2013,xem diem thi vao lop 10 tinh nam dinh nam 2013,tra cuu diem thi vao lop 10 thpt tinh nam dinh 2013,diem thi vao 10 nam dinh 2013,nam dinh cong bo diem thi vao lop 10 2013