THÔNG BÁO MỚI NHẤT TỪ BAN TUYỂN SINH ĐH-CĐ NĂM 2013-2014:

Để xem điểm chuẩn vào trường cũng như điểm chuẩn từng ngành trường ĐH Tây Nguyên ,kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2013-2014.Hãy Soạn Tin:


DTD DC TTN gửi 6766

Với TTN là mã trường của ĐH Tây Nguyên.

<< Chú ý: Tin nhắn hợp lệ chỉ theo cấu trúc như hướng dẫn ở trên , không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi soạn tin >>


Lưu ý: Mã Trường chính là 3 chữ cái đầu trong số báo danh dự thi của thí sinh. Ví dụ: Thi sinh dự thi vào ĐH Tây Nguyên có sbd: TTNA6868 ==> Mã Trường ĐH Tây Nguyên là TTN.

Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh:

SDT :0165 326 6789

Yahoo: Bantuyensinh_DHCD2013


tag: diem chuan DH Tay Nguyen nam 2013,xem diem chuan vao truong DH Tay Nguyen nam 2013,tra cuu diem chuan DH Tay Nguyen nam 2013,tra diem chuan dai hoc nam 2013 online,nhanh nhat,trang web nao tra cuu diem chuan dai hoc cao dang nhanh nhat,cong bo diem chuan DH Tay Nguyen nam 2013