THÔNG BÁO MỚI NHẤT TỪ BAN TUYỂN SINH ĐH-CĐ NĂM 2013-2014:

Để xem điểm chuẩn vào trường cũng như điểm chuẩn từng ngành trường ĐH Nội Vụ Hà Nội ,kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2013-2014.Hãy Soạn Tin:


DTD DC DNV gửi 6766

Với DNV là mã trường của ĐH Nội Vụ Hà Nội.

<< Chú ý: Tin nhắn hợp lệ chỉ theo cấu trúc như hướng dẫn ở trên , không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi soạn tin >>


Lưu ý: Mã Trường chính là 3 chữ cái đầu trong số báo danh dự thi của thí sinh. Ví dụ: Thi sinh dự thi vào đại học Thủy Lợi có sbd: DNVA6868 ==> Mã Trường ĐH Nội Vụ Hà Nội là TLA.

Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh:

SDT :0165 326 6789

Yahoo: Bantuyensinh_DHCD2013


tag: diem chuan DH Noi Vu Ha Noi nam 2013,xem diem chuan vao truong DH Noi Vu Ha Noi nam 2013,tra cuu diem chuan DH Noi Vu Ha Noi nam 2013,tra diem chuan dai hoc nam 2013 online,nhanh nhat,trang web nao tra cuu diem chuan dai hoc cao dang nhanh nhat,cong bo diem chuan DH Noi Vu Ha Noi nam 2013